ร่วมงานกับเรา

บริษัท วันเวนเชอร์ จำกัด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Export Marketing Officer (การตลาต่างประเทศ)

พนักงานสำรวจพื้นที่และพัฒนาร้านค้าปลีก

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 097-253-5159

E-mail : HR1@ONEVENTURE.CO.TH