ความดันโลหิตสูง

สัญญาณเตือน! โรคความดันโลหิตสูง

#โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

เป็นโรคที่มีความสำคัญอย่างมาก เราสามารถตรวจพบโรคนี้ได้โดยการวัดความดันโลหิต ที่มีระดับสูงกว่าปกติ เป็นเวลานาน

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดว่า ผู้ที่มีความดันโลหิตวัดได้มากกว่า 140/90 มม.ปรอท ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และผู้ที่ไม่ได้รับการรักษา

ให้เหมาะสมอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคอัมพาตจากหลอดเลือดในสมองตีบ หรือโรคหัวใจขาดเลือด โรคไตวาย และอื่นๆ

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อย ปัจจุบันมีสถิติพบว่าประชากรไทยมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ แต่บางครั้งผู้ป่วย

อาจไม่ทราบถึงสภาพของตนเองว่าเป็นโรคหรือไม่ เมื่อรู้สึกอาการหรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแล้ว จึงเริ่มสนใจและเริ่มการรักษา การควบคุมความดันโลหิต

ให้ปกติอย่างสม่ำเสมอสามารถลดโอกาสเกิดโรคอัมพาต หรือโรคหัวใจขาดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิต

ความดันโลหิตมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมหลายปัจจัย เช่น อายุ ความดันโลหิตมักจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น แต่ไม่ได้เป็นกฎว่าจะสูงขึ้นเสมอไป

อีกตัวอย่างคือ เวลา ความดันโลหิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวัน และจิตใจ อารมณ์ ก็มีผลต่อความดันโลหิตได้มาก เช่น ความเครียด สามารถทำให้

ความดันโลหิตสูงขึ้น และเพศ พบว่าเพศชายมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าเพศหญิง

สภาพแวดล้อม และพันธุกรรมก็มีผลต่อโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูง เช่น บุคคลที่มีประวัติความดันโลหิตสูงในครอบครัวมีโอกาสเป็นโรคมากกว่า

สภาพภูมิศาสตร์ และเกลือในอาหารก็มีผลต่อความดันโลหิต

การวัดความดันโลหิตควรทำโดยการนั่งพักและใช้เทคนิคที่ถูกต้อง รวมถึงการวัดซ้ำหลายครั้ง เพื่อความแน่ใจในการวินิจฉัย ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง

อาจไม่มีหรือมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย แต่ควรระวังถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคอัมพาต หรือโรคหัวใจวาย

ระดับความรุนแรงของโรค

โรคความดันโลหิตสูงมีระดับความรุนแรงต่างๆ ได้แก่
ระดับที่ 1: ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มต้น ค่าความดันโลหิตอยู่ในช่วง 140-159/90-99 มม.ปรอท
ระดับที่ 2: ความดันโลหิตสูงระยะปานกลาง ค่าความดันโลหิตอยู่ในช่วง 160-179/100-109 มม.ปรอท
ระดับที่ 3: ความดันโลหิตสูงระยะรุนแรง ค่าความดันโลหิตมากกว่า 180/110 มม.ปรอทขึ้นไป

การรักษาและการป้องกัน

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติตามหลัก “3อ. 2ส.” คือ
– อาหาร: เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ลดการบริโภคหวาน มัน และเค็ม และเพิ่มการบริโภคผักผลไม้
– ออกกำลังกาย: ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน
– จิตใจ: ให้จิตใจสงบและจัดการกับความเครียด
– สุขภาพ: หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

การตรวจความดันโลหิตเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อตรวจสอบสภาพของร่างกายและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากโรคความดันโลหิตสูง

การรักษาและการควบคุมความดันโลหิตให้ปกติ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสมในระยะยาว

💙 แฮปปี้โนสแอดวานซ์ 💙

#สติ๊กเกอร์กระดังงา มีส่วนผสมของ น้ำมันกระดังงา ช่วยลดความดันโลหิตสูง
 ปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่มีผลข้างเคียงต่อตับ และไต นอกจากนี้ยังมีน้ำมันลาเวนเดอร์ ช่วยให้ผ่อนคลาย
ลดอาการปวดหัว