เทรนด์สุขภาพ

สัญญาณเตือน! โรคความดันโลหิตสูง

สัญญาณเตือน! โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นโรคที่สำคัญมาก โดยจะตรวจพบได้จากการวัดความดันโลหิต ได้ในระดับที่สูงกว่าปกติเรื้อรังอยู่เป็นเวลานาน องค์การอนามัยโลก กำหนดไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2542 ว่า ผู้ใดก็ตามที่มีความดันโลหิตวัดได้มากกว่า 140 /90 มม.ปรอท ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง

สีน้ำมูก สัญญาณความรุนแรงของหวัด

สีน้ำมูก สัญญาณความรุนแรงของหวัด

ในช่วงที่อากาศเดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาวแบบนี้ ทำให้หลายคนอาจเป็นหวัด และอาการที่มักจะมากับหวัดคือน้ำมูก ซึ่งสีของน้ำมูกนั้นอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงระดับความรุนแรงของโรคหวัดได้

ภูมิแพ้ รู้ก่อน ป้องกันได้

ภูมิแพ้ รู้ก่อน ป้องกันได้

ภูมิแพ้ เป็นปัญหาสุขภาพที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากจำนวนผู้ที่ประสบกับภูมิแพ้มีการเพิ่มมากขึ้น

ฝุ่น PM2.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ฝุ่น PM2.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยอย่างรุนแรง โดยมีผลกระทบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ