intercare

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐀𝐬𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑

มหกรรมแห่งความยิ่งใหญ่เรื่องสุขภาพ..กลับมาอีกครั้ง 
🎉 เตรียมพบกับ “𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐍𝐨𝐳” ในงาน 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐀𝐬𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑

🗓️ วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566
⏰ เวลา 10.00 น. – 18.00 น.
📍ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอล์ชั้น 5

intercare
intercare
intercare
Happy noz
intercare
intercare