BIO ASIA PACIFIC 2023

BIO ASIA PACIFIC 2023

แฮปปี้โนส จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ในงาน BIO ASIA PACIFIC
ในวันที่ 14-16 ก.ย. 65 นี้ ณ ฮอลล์ EH 102-104
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา