ปันธรรมรับบุญกับแฮปปี้โนส

แฮปปี้โนส โครงการปันธรรมรับบุญ

แฮปปี้โนสได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย Gift set เสริมสร้างสมาธิ บริจาคแด่โรงพยาบาลสงฆ์ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท แฮปปี้โนสขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ปันธรรมรับบุญกับแฮปปี้โนส” นะคะ